Кликнете LIKE за да ја видите содржината

x

Кликнете LIKE за да ја видите содржината

x

       Impressum | Маркетинг | Контакт 
Македонија
Современите предизвици на НАТО водените операции

СКопје, 5 јуни - Одговорот на асиметричните и неконвенционални закани, предизвиците на кибернетичка безбедност, енергетската сигурност и предизвиците на енергетската ефикасност бараат многу поголема вклученост отколку само воена акција, порача државниот секретар во министерството за одбрана Сашо Стефаноски во средата на отворањето на дводневната работна средба во Скопје меѓу експерти од Македонија и Албанија на темата примена на Меѓународното хуманитарно право при операции на НАТО

По тој повод, државниот секретар во Министерството за одбрана, Сашо Стефаноски, истакна дека заштитата на цивилите и ширењето на хуманоста, при постигнување на оперативен успех, како и заштитата на воениот и цивилниот персонал се од суштинско значење, истовремено додавајќи дека научените лекции укажуваат на фактот дека оперативниот успех произлегува од оперативната легитимност која се поврзува со почитувањето на базичните принципи на меѓународното право.

„Одговорот на асиметричните и неконвенционални закани, предизвиците на кибернетичка безбедност, енергетската сигурност и предизвиците на енергетската ефикасност бараат многу поголема вклученост отколку само воена акција", посочи државниот секретар Стефаноски, укажувајќи на тоа дека сојузниците и земјите-партнери мора да ги имаат дипломатијата, информациите и економијата како инструменти за одговор на предизвиците и неутрализација на непосредните закани за граѓаните. 

Во тој контекст, координаторот на активноста, доц. д-р Методи Хаџи Јанев, додаде дека оваа работилница ќе се осврне на повеќе значајни и сензитивни теми како кибернетичка и енергетската безбедност, употребата на беспилотните летала и асиметричните закани. 

Дводневната обука има за цел на учесниците да им ги долови современите предизвици кои се исправаат за време на НАТО водените операции со особен акцент на предизвиците од меѓународното хуманитарно право. Воедно, предавачите во текот на предавањата ќе стимулираат и развијат дискусија за наведената проблематика со цел преку критичко размислување да придонесат кон размена на најдобрите практики и научени лекции, но и да придонесат кон изнаоѓање на практични решенија. 

Оваа обука е значајна и поради тоа што покрај интерресорската соработка на Министерството за одбрана со другите органи на државната управа, Министерствата за внатрешни, надворешни работи, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Агенцијата за разузнавање, Управа за финансиско разузнавање, на истата присуствуваат и претставници од НАТО советодавниот тим и од Евроатлантскиот совет на Македонија. Таа е прва ваква иницијатива на регионално ниво и со неа се прави чекор напред во прилагодување на современите трендови во безбедноста и одбраната, со што Министерството за одбрана активно продолжува со напорите за јакнење на регионалната соработка, но и со напорите за достигнување на стратешката цел - интеграција во евроатлантски структури

Објавено во среда, 05 јуни 2013 во 17:16, прочитано 268 пати, објавил B.B.
Имиња:  ●  ● 
КОМЕНТАРИ
ПОЛИСА ЗА КОМЕНТАРИТЕ
Забрането е испраќање коментар кој што е незаконски, уценувачки, заканувачки, порнографски или било кој друг материјал што е против законот. Коментарот треба да биде во склоп со веста за која се дискутира и треба да е умерен и достоинствен према авторот или коментаторите. За содржината на коментарот одговорно е лицето што го испраќа и можните законски последици ги сноси истото. Кога ќе испратите коментар, Вие на ЖУРНАЛ му давате право но не и задолжување тој да биде објавен, искористен во печатеното издание по потреба, ре-објавен, лиценца за принтање, дистрибуирање, публикување и репродукција на истиот.

Напомена: Коментарите се испраќаат анонимно. ЖУРНАЛ не ги обврзува читателите со претходна регистрација на корисничко име и не врши нивна проверка. Поради тоа Ве молиме имајте во предвид дека имињата (псевдонимите) под кои читателите ги оставаат своите коментари се веројатно невистинити.
Име
Е-пошта
Коментар *
Код *
3725
 
Македонија
Ристовски: Новата учебна година со нови и реконструирани училишта
сабота, 03 мај 2014  20:55
ДУИ: Не не зачудуваат ваквите обвинувања на ДПА
сабота, 03 мај 2014  20:53
Нимиц закажа нова рунда преговори на 6 мај во Њујорк
сабота, 03 мај 2014  20:48
СЕЛА: ТАЧИ НЕКА И` ГИ ДАДЕ МАНДАТИТЕ НА ДУИ НА ШЕСТ МЕСЕЦИ
сабота, 03 мај 2014  20:46
Хејгл: Македонија и Грција да најдат заеднички интерес за проширување на НАТО
сабота, 03 мај 2014  20:44
Фазлиу: ДУИ се во паника да не останат надвор од Владата
сабота, 03 мај 2014  20:42
“Цивил“: Македонија тоне во медиумски мрак
сабота, 03 мај 2014  20:40
Експерти го критикуваат Заев дека му помага на Самарас
сабота, 03 мај 2014  20:36
Македонија не го одбележува светскиот ден на слобода на медиумите
сабота, 03 мај 2014  20:32
Можни одрони на повеќе патни правци
сабота, 03 мај 2014  18:56
2009-2014 © ЖУРНАЛ МК - "Вести што треба да ги знаете"
Сите права се задржани.